High velocity thrust (HVT) is de Engelse benaming voor manipulatie. Het betekent letterlijk hoge snelheidsstoot. Een veel meer voorkomend woord in de volksmond is “kraken”. Dit is een manier die door verschillende disciplines, zoals manueel therapeuten, chiropractoren en ortho manueel artsen wordt gebruikt om gewrichten weer in beweging te brengen. Dat kan door middel van de handen, maar ook via hamer en drevel. 

Binnen de OMT zijn er zeer veel verschillende HVT’s , omdat deze afhankelijk zijn van de structuur en de vorm die weer in beweging horen te komen. Binnen de manuele therapie zijn er verschillende stromingen en zij gebruiken andere technieken die allemaal HVT genoemd worden. Deze technieken komen oorspronkelijk uit Amerika en de basis werd gelegd door chiropractoren. Als er verteld wordt dat ze naar de kraker zijn geweest, dan zijn het meestal chiropractoren. Zij gaan uit van het principe dat een persoon die klachten heeft scheef staat en rechtgezet moet worden.

De visie van een OMT-er is dat iedereen scheef is, maar dat er nuance verschillen optreden die door het lichaam niet opgevangen meer kunnen worden en dat deze verschillen problemen opleveren. Praktijk voor OMT werkt vanuit de visie dat het belangrijk is om het lichaam weer in evenwicht te krijgen.

Door de variatie waarin klachten zich presenteren is het onderzoek het meest belangrijke middel om te bepalen of er en zo ja welke HVT’s toegepast kunnen worden. De OMT kent in basis tractie, glij, gap, distractie en derotatie HVT’s en deze worden gemodificeerd al naar gelang het onderzoek dit uitwijst. Mijn visie is om de structuren zo min mogelijk onder stress te brengen en daar gebruik ik low force high velocity technieken voor. Dit betekent dat er weinig kracht maar hoge snelheid gebruikt wordt. Een van de manieren is om omliggende gewrichten op slot te zetten om de kracht die nodig is om het aangedane gewricht weer in beweging te brengen zo klein mogelijk te houden. Een andere is om de snelheid zo hoog te maken dat de kracht een ondergeschikte rol krijgt.

OMT is een biomechanische visie. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van natuurkundige principes om het lichaam optimaal te laten functioneren.

Een van de meest gebruikte formules is de tweede wet van Newton.

F= m*a.   Kracht is massa maal versnelling. Een versnelling is opgebouwd is de snelheid gedeeld door de tijd. Als de massa en de snelheid als een constante worden gezien maar de tijdspanne waarop de snelheid wordt toegepast 2 keer zo kort wordt, wordt de kracht die toegepast moet worden quadratisch verkleind ten opzichte van de tijd.